Uppdaterat program inför höstens FoU-konferens. Missa inte att skicka in abstract senast den 15 maj!


Nu är programmet uppdaterat med de sista detaljerna kring föreläsare och mingel! 

Uppdaterat program Föreningen FoU Välfärds konferens 2019


Viktiga datum

 • Sista dag att skicka in abstracts: 15 maj
 • Sista dag att anmäla sig till konferensen: 24 maj


Call for abstracts

Konferensen erbjuder seminariepass med möjlighet att presentera aktuella FoU-arbeten, forskningsresultat, utvecklingsarbeten, projekt- och samverkansidéer utifrån följande fyra teman:

 • Vad är FoU idag – och vart är vi på väg?
 • Praktikbaserad kunskap, kunskapsbaserad praktik – hur hänger det ihop?
 • Vilken position tar FoU i kunskapssverige?
 • När behövs FoU? Hur blir FoU värdeskapande? Med vem? För vem?


Välkommen att inkomma med ditt förslag på presentation, utifrån något av nedanstående inriktningar:

 • Effekter av interventioner
 • Metoder för att utreda individers behov av insatser
 • Socialtjänstens förebyggande och tidiga insatser
 • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 • Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 • Brukarmedverkan/delaktighet
 • Digitalisering och välfärdsteknik
 • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser


Mer information & anmälan

All information om konferensen hittar du på konferenswebben.

Publicerad 2019-05-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord