Uppsala universitet söker universitetslektor i socialt arbete

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 41 000 studenter, 6 500 anställda och en omsättning på 6 miljarder kronor.

Vikariat under perioden 2015-01-01—2015-12-31

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Sociologiska institutionen är värdinstitution för Socionomprogrammet  som befinner sig i en positiv kvalitetsutvecklingsfas. Vi söker nu en vikarierande lektor i socialt arbete.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Den aktuella anställningen omfattar undervisning inom socionomprogrammet. Viss undervisning inom institutionens övriga utbildningsämnen kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i socialt arbete inom ett annat akademiskt ämne, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper  i form av dokumenterad förmåga att samarbeta i arbetslag (motsv.) som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att sista dagen för ansökan är redan den 3 november!

Läs mer

 

Publicerad 2014-10-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord