Sista anmälningsdag 15 juni: FoU Välfärds konferens i Karlstad den 3-4 september 2015!

Intresseföreningen FoU Välfärds årliga konferens 2015 går av stapeln i Karlstad med FoU Välfärd Värmland som värd. I år har konferensen ”välfärd” som tema. Ambitionen med konferensen är att lyfta blicken och betrakta välfärd från olika perspektiv, samt försöka belysa hur vi med utgångspunkt i välfärdspolitik och samhällsförändringar i vår samtid kan förstå framtiden.

Konferensen är indelad i fyra teman:

-Välfärden i ett historiskt perspektiv
-Välfärden i ett globalt perspektiv
-Välfärden i ett nationellt och regionalt perspektiv
-Välfärden i ett framtidsperspektiv

För de som vill presentera sin verksamhet och sina projekt, finns möjlighet att boka bokbord och/eller ställa upp rollups/posters.

Konferensen riktar sig till medarbetare inom FoU-verksamheter men även till politiker, tjänstemän och andra med intresse för välfärdsfrågor.

Konferensen äger rum den 3-4 september 2015 på BEST WESTERN Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad.

Den årliga konferensen är ett viktigt forum för kunskapsförmedling, dialog och erfarenhetsutbyte. Vår tanke är att vi i år tillsammans skall ge oss ut på spaning, för att om möjligt, förstå de utmaningar som vi står inför i våravälfärdsverksamheter.

Vi hoppas att årets konferens blir en stimulerande mötesplats, att ni tar del av det ”värmländska” och kommer att trivas i Karlstad.

Vi vill ha din anmälan senast den 15 juni 2015.

Väl mött i Karlstad!

 

Läs mer

Publicerad 2015-06-05

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord