Välkommen till nätverksträff om funktionshinderfrågor!

Den 2 september 2015 vid Karlstads universitet kl. 13.00–16.00.

Träffen är i anslutning till FoU Välfärds årliga konferens 3- 4 september.

När ni anmäler er till FoU Välfärds konferens: Kryssa för att du ska delta i funktionshindernätverket. Det gör att vi får ett rum som passar. 

För mer info: Hjördis Gustafsson, FoU Södertörn

 

Publicerad 2015-04-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord