Välkommen till Norrköping den 8-9 september 2016! Föreningen FoU Välfärds årliga konferens arrangeras nästa år av FoU Centrum och PUFF.

2016 är det Östergötlands tur att stå som värd för FoU Välfärds årliga konferens. Arrangemanget sker i samverkan mellan västra och östra Östergötlands FoU-verksamheter,  FoU Centrum och PUFF (Praktik Utveckling Forskning Framtid).

Temat är FoU-samarbete med våra nordiska grannländer.

Mer information kommer i takt med att planeringsarbetet kommer igång på allvar.

 

Länkar:

www.linkoping.se/fou

www.norrkoping.se/puff

Publicerad 2015-09-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord