Vikten av att utvärdera verksamheterna/Våldsbejakande extremism/Förhållningssätt till tid i socialt arbete

Om detta och mycket annat kan du läsa i FOU NYTT från FoU Välfärd Värmland.

Publicerad 2015-05-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord